Şeref Defteri
'İhsan Kurt'

Hasan Nail Canat, eserleriyle hafızalarımızdan silinmeyecektir


İhsan Kurt
Bir toplumda geleceğe iz bırakmak adına sanatçı siyasetin de, siyasetçinin de ilerisindedir. İnsanı ve toplumları şekillendiren sanat ve sanatçı bazı dönemlerde dikkate alınmasa da o değerinden, etkisinden hiçbir şey kaybetmeyecektir.

Gençliğimde adını sıkça duyduğum, çalışmalarını basından takip ettiğim merhum Hasan Nail Canat hakkında yazanlar ve yazılanlar da onun daha çok sanatçı ve çalışkan kişiliğine vurgu yapmaktadır. Çok değişik fikirlere sahip olan aydın ve yazarların Hasan Nail Canat hakkındaki düşüncelerini ve görüşlerini yazmaları da bunu açıkça gösterir.

Merhum Hasan Nail Canat, çalışkan ve verimli kişiliği ile Türk Tiyatrosu'na ve Türk Edebiyatı'na önemli katkılarda bulunmuştur. Günü kurtarma peşinde olanlar, günlerimizi işgal eden siyasetçiler geçip gidecek ama O eserleriyle daima yaşayacaktır. Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Eylül Sonu" isimli şiirinde de yazdığı gibi, "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor". Lakin Hasan Nail Canat eserleriyle, adı verilen kültür merkezleriyle aramızda olduğunu her zaman hatırlatacaktır.

8 Mart 2020

Bu yazı defa okunmuştur.