Şeref Defteri
'Fazıl Duygun'

Hasan Nail Canat, Milli-İslâmi kültür iktidarımız için ömrünü adamıştır


Fazıl Duygun
20. yüzyılda Batı kültür emperyalizmi tarafından insanımızın zihinsel olarak iğdiş edilmesine karşı, Millî-İslâmî bir sanatçı şuuruyla, hem İslam sanatını ve hem de modern Batı sanatını terkip edebilmiş ve İslam'ın dilini modern sanatlarda (tiyatroda) gösterebilmiş bir ağabeyimizdi rahmetli Hasan Nail Canat.

İktidar iki türlüdür ve birbirini besler. Maddi iktidar (siyasal iktidar-Hükümet) ve Kültürel iktidar. Biz Müslümanlar, yani, İslam dünyasının manevî önderi olarak, Müslüman Türk milleti olarak, bu milletten gasp edilmiş maddi iktidar alanını ele geçirebiliyoruz amma velakin, zihinlerin yoğrulduğu ve biçimlendirildiği kültürel iktidar alanını hâlen ele geçirebilmiş değiliz.

İşte, Hasan Nail Canat, bu en önemli alana ömrünü adamıştır. Eserleriyle ve mücadelesiyle, bu milletin gelecek nesillerine, kültürel alanda iktidar olma yolunu açanlardan biri olmuştur. Kendisi eserleri ve mücadelesiyle hep kalbimizdedir ve kalbimizde kalacaktır. Zihinlerimiz onu hep hatırlayacaktır.

8 Ocak 2020

Bu yazı defa okunmuştur.