Şeref Defteri
'Fatih Erbakan'

Hasan Nail Canat'ın onurlu duruşu;
"Sanat Hak içindir"


Fatih Erbakan
Hasan Nail Canat, inanç, değer yargıları ve manevi iklimin geleceğine dair endişelerin hâkim olduğu, pek çok insanın "her şey sadece sanat odaklı olmalı, ortaya konulan eserler de sadece sanatın gelişmesi için olmalı" zihniyetiyle ifadesini bulan "Sanat sanat içindir" algısına sahip olduğu, diğer taraftan da sanatın mutlak suretle toplumun yararına olması gerektiği düşüncesine sahip karşıt sanat anlayışı tarafından ortaya konulan "Sanat toplum içindir" algısının hakim olduğu bir dönemde inançlı kesim tamamen sanat alanının dışında tutulmaya çalışılmıştır.

Sanatta Batı dünyasına teslimiyetçi bir anlayışla bağımlı olan, Batı'nın müflis değerler manzumesini sanatla mezcederek yanlış akımlara kendilerini kaptıran, sanat veçhesi arkasına sığınarak, kendi değerlerimizle uyumlu, yerli ve milli sanatsal çalışmalara üst perdeden bakan ve onları ötekileştirerek yok saymaya çalışan anlayışın hakim olduğu bir dönemde Hasan Nail Canat, yazar, yapımcı ve oyuncu olarak büyük bir özgüvenle kendi özgün, milli ve yerli eserlerini ortaya koyarak, "Sanat sanat içindir" ve "Sanat toplum içindir" şeklindeki Batı'dan ithal akımlara karşı onurlu bir duruş sergiledi ve "Sanat Hak içindir" kavramını sanatın ana merkezine yerleştirmeyi başardı.

Hasan Nail Canat, "sanatını Allah yolunda kullandığın müddetçe yolun açık olsun" diyen şuur sahibi bir babanın evladı olarak neredeyse unutturulmaya çalışılan manevî, millî ve ruhî değerlerimizi örtmeye çalışan Batı kaynaklı akımlara karşı sanat ve edebiyat alanındaki zorlu bir süreçte ortaya koyduğu birbirinden değerli onlarca nadide eseriyle insanımızın gurur kaynağı olmuştur.

Başbakan Erbakan Hocamız'ın; "Her bahar bir çiçekle başlar" özdeyişinden yola çıkarak şunu açıkça ifade edebiliriz ki; Hasan Nail Canat, Anadolu bozkırında Kayseri ilimizde vücut bulan nadide ve safi milli ve yerli hasletleri içinde barındıran çok kıymetli şair, yazar ve tiyatrocumuzdur.

Kendisinin ünlü eseri "Moskof Sehpası" oyununun millet nezdinde büyük teveccüh görerek rekor sayıda sahnelenmesi sanat alanında "yerli ve milli" anlayışa olan özlemin en önemli göstergesi niteliğindedir.

Hasan Nail Canat'ın, sanatı sadece Batı iktibası olarak görmeye çalışan ve kendi öz benliğinden, ruh kökünden uzaklaşan kesime karşı; "biz" anlayışını kendisine şiar edinerek, en zor süreçlerde dahi büyük inanç, azim ve samimiyetle eserler ortaya koyması gelecek nesillerimiz için büyük önem arz etmektedir.

4 Ocak 2021

Bu yazı defa okunmuştur.