Şeref Defteri
'Ahmet Hamdi Çamlı'

Hasan Nail Canat, rolünü iyi oynadı!


Ahmet Hamdi Çamlı
Biz büyük bir medeniyetin ve milletin çocuklarıyız. Binlerce yıllık destansı zirvelerden düşerken yeniden çıkış arayışları içerisinde cehd eden Hamdi Sani'nin eşkıyalıkla Yıldız Sarayı'nda hâllinden sonra büyük çöküşler ve işgaller yaşadık!

Tam kurtulduk derken bir de baktık ki, elimizde cephelerde şehit verdiğimiz dedelerimizin kanlarından mürekkep bir bayrak ve küçücük bir toprak parçası kalmış. Kalmış kalmasına ama işgalciler sosyal, kültürel ve iradi olarak çekip gitmemiş, bırakmamışlar bizi. Devleti, milleti birbirine düşman etmekle yetinmemişler, milleti de lokmalara bölerek birbirinin önüne sunmuşlar.

Kendimizi işte bu ahval içeresinde, küresel hırsızlara ve işgalcilere karşı II. Milli Mücadele içinde bulduk.

Cılız fakat inanmış bölüklerimiz vardı!

Kimimiz, yasaklanan reçetemiz Kur'an'ı öğrenip, öğretmek için kurslarda görev aldı. Kimimiz, O'nun ahkâmını anlayıp anlatma telaşına düştü. Kimimiz derneklerde, kimimiz vakıflarda fırtınalara karşı göğüs gerip istiklale doğru yol almaya çalıştık. Kimi, işgalci kafaların zapt edip, emperyalistlere peşkeş çektiği devlet aygıtını kurtarma mücadelesine siyaseten şanla şerefle cihad etti...

Ve nihayet Millet, Devlet, Ordu ve Lideriyle yekvücut olmuş ve çöktükleri üzerimizden kalkmak istemeyen dünya zalimlerini silkeleyip, karşısına dikilen ve av köpeği gibi sahibi hesabına ter döken değil, milletin ve ümmetin menfaatine ve ikbali için koşan bir kutlu yolun onurlu neferleri olduk. Hamdolsun...

İşte bu kutlu seyr-i istiklal davasında, Cenab-ı Hakk'ın fıtratına yüklediği sanatçılık ruhunu, en iyi değerlendiren ağabeylerimizden idi Hasan Nail Canat!

O fıtratına yükleneni şeytan hesabına değil, Rabbinin ona bildirdiği şekliyle kullanarak, esfeli safiline değil, eşrefe talip oldu!

Milletin bilinçlenmesi ve yüzyıllık ağır uykudan uyanması için çığlıklar attı, sanatıyla...

O bir Mücahid idi... Çünkü bu kutlu yolda sahip olduğu her şeyi ile cehd etti!

Hasan Abi, gerçek senaristin senaryosunu, senaristin tam da istediği gibi gerçekten oynamaya samimiyetiyle gayret etti... Rolünü iyi oynadı!

Ve gerçek senaristin huzuruna, sahneden gerçek hayata irtihal etti...

Allah rahmet etsin...

18 Nisan 2018

Bu yazı defa okunmuştur.