Şiirleri
'Orta Doğu'da Arap Askerine'
Hasan Nail Canat

Orta Doğu'da Arap Askerine

Müslüman cepheden döner mi geri,
Rezil oldun âleme Arap askeri.
Allah deyip vurmadın da neşteri,
Kaçtın düşmanından kadınlar gibi...
Bir zaman senden kaçanlar gibi...

İmansız Nasır'ın düştün peşine,
Yandın sosyalizmin sen ateşine,
Mağlup oldun insanlığın leşine,
Allah deyip çıkmadın da sefere,
Sana üstün geldi iğrenç kefere...

Sina Çölleri'nde namaz kılmadın,
Bağlanıp Allah'a vecde dalmadın,
Sen imanın lezzetini bulmadın,
Düşman karşısında döndün şaşkına,
Basmadın tetiğe Allah aşkına.

Seyyit Kutub'unu astıran Nasır,
Müminin sesini susturan Nasır,
Moskof'u sinene kusturan Nasır,
İslâm'ın lideri olur mu sandın,
Bıraktın Allah'ı O'na inandın...

Hasan Nail CANAT
Bu şiir defa okunmuştur.