Şiirleri
'Kafiyeler'
Hasan Nail Canat

Kafiyeler

Bu dünya;
Hep benim...
Yok senin,
Kefenin...
Derse O,
Deme yo...
Muamma;
Gözle kaş...
İnsanlık;
Kesik baş...
Hayatsa:
Tatsız aş...
Tek yoldaş:
Arkadaş...
Samimi:
Çok yaklaş...
Kalleşten:
Uzaklaş...
İnsana:
Vurma taş...
Zalime:
Eğme baş...
Amire:
Dökme yaş...
Ömrümüz:
Hep savaş...
Toprak yok:
Hepsi nâş...
İçki mi?
Yasak dem...
Kadın mı?
Problem...
Babam var...
Yok dedem.
Toprakta...
Son kıdem,
Zaman ki;
Esen yel...
Hayatsa;
Akan sel...
İhtiyar:
Büyük bel...
Teşebbüs:
Çarpık el...
Bakışlar:
Manasız...
Akışlar:
İmkânsız...
Yanışlar:
Dumansız...
Haneler:
Tavansız...
Kahraman:
Tabansız...
Ekinler:
Samansız...
Erkekler:
İz'ansız...
Kadınlar:
Vicdansız...
Hükümet:
Hep cansız...
Haricî:
Elçisiz...
Dâhilî:
Ölçüsüz...
Siyaset:
Usulsüz...
Diyanet:
Tek kolsuz...
Senato:
Uykusuz...
Temelli:
Korkusuz...
Meclisi:
Sorgusuz...
Muhalif:
Talaşlı...
İhtiyar:
Telâşlı...
Terazi:
Kefesiz...
Kartalım:
Çok sessiz...
Güven'e:
Güven yok...
Harmana:
Düven yok...
Buğdayda:
Dal kırık...
Kıratta:
Nal kırık...
Kalanı:
Parasız...
Bir millet:
Kararsız...

Hasan Nail CANAT
Bu şiir defa okunmuştur.